مداد سرمه چشم بدنه مشکی دوسه

مداد سرمه چشم بدنه مشکی دوسه

4,000 تومان / حداقل سفارش 12 عدد

4,000 تومان / حداقل سفارش 12 عدد

تعداد
خرید عمده

با کیفیت بالا و بسیار نرم ،
مناسب داخل چشم بدون ایجاد حساسیت

بالا

ارتباط با اینترنت برقرار نیست!

X